o nas

  Włoski Instytut Handlu Zagranicznego
  Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej

  Istituto nazionale per il Commercio Estero
  Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia

 

ICE - partner firm polskich do kontaktów z Włochami Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (w skrócie ICE = Istituto nazionale per il Commercio Estero) to agenda rządowa o statusie dyplomatycznym, której zadaniem jest promocja współpracy handlowej i przemysłowej, publikacja informacji o technologii Made in Italy oraz upowszechnianie wiedzy o gospodarce Italii.


Centrala Instytutu znajduje się w Rzymie, a sieć ponad 100 zagranicznych biur ICE, działających wg zasady kompetencji terytorialnej, obejmuje cały Świat. Wliczając biura regionalne we Włoszech, ICE zatrudnia w sumie ponad 1.500 osób.

ICE promuje wyroby włoskie za granicą, dostarczając listy adresowe potencjalnych partnerów, organizując misje handlowe, włoskie ekspozycje kolektywne na najważniejszych targach międzynarodowych, autonomiczne wystawy wyrobów włoskich, seminaria poświęcone technologii, kampanie reklamowe i promocyjne oraz oficjalne delegacje handlowców, przemysłowców, techników i dziennikarzy z całego Świata na wiodące imprezy targowe we Włoszech.

Biuro w Warszawie zostało założone jako pierwsze spośród kilkunastu istniejących dzisiaj biur ICE w Europie Środkowej i Wschodniej, a działa nieprzerwanie od 1959 r. (Instytut jako całość ma nieco ponad 75 lat). Do kontaktu z nami zapraszamy każdego (osoby fizyczne lub prawne z siedzibą w Polsce), kogo interesuje import z Italii lub określona informacja rynkowa (np. kontakt z potencjalnymi dostawcami, imprezy targowe we Włoszech).

Zapewniamy również bezpośredni dostęp do obszernego i starannie dobranego zestawu odsyłaczy (linków) do włoskich witryn/źródeł informacji fachowej (patrz: www.italtrade.com/Polska - B2B area).

Wszelkie informacje udzielane polskim podmiotom są bezpłatne.