Vino da tavola

Włoski termin Vino da tavola oznacza dosłownie wino stołowe. W rzeczywistości odnosi się on do win bez apelacji lub, inaczej mówiąc, nieklasyfikowanych. We Włoszech umieszczenie na etykiecie napisu Vino da tavola oznacza po prostu brak klasyfikacji. Dlatego też dla tej grupy nie ma żadnych spójnych regulacji, poza oczywiście przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności i podatków, które stosuje się do wszystkich produktów spożywczych.

Bezpośrednio po przyjęciu systemu DOC wielu producentów w całych Włoszech oddało się szeroko zakrojonym eksperymentom. Tworzone w ten sposób wina zyskiwały uznanie konsumentów na całym świecie. Jednak stosowanych przez nich odmian winorośli, metod winifikacji lub dojrzewania wina nie uwzględniały zatwierdzone specyfikacje DOC. W efekcie wiele naprawdę ciekawych włoskich win – tak przynajmniej twierdzą krytycy i pasjonaci z całego świata, gotowi płacić za nie rzeczywiście wysokie ceny – było zepchniętych do kategorii Vino da tavola.

Wprowadzeniem apelacji Indicazione Geografica Tipica (IGT) włoskie władze chciały otworzyć tego rodzaju producentom drogę do oficjalnej klasyfikacji. Jednocześnie dokonano też aktualizacji i weryfikacji części podręczników DOC, dopuszczając do tej kategorii niektóre vini da tavola. To oznaczenie oczywiście nie zniknie, ponieważ wciąż pojawiają się nowe wina, które nie spełniają wymogów DOC i IGT. Z całą pewnością jednak jego znaczenie i powszechność będą stale malały.