Barbera del Monferrato

Szczep Barbera został opisany po raz pierwszy w 1798 roku przez hrabiego Nuvolone w systematyce odmian winorośli uprawianych na terytorium Piemontu, jako „Vitis vinifera Montisferratensis". Nazwa ta wywodzi się od historycznej nazwy, położonego pośród wzgórz regionu, który do dziś jest głównym ośrodkiem uprawy odmiany: Monferrato.

 

Nie jest wykluczone, że odmiana Barbera powstała w wyniku przypadkowego skrzyżowania się starszych odmian winorośli. Pewne natomiast jest jedno - Barbera jest szczepem o bardzo długiej tradycji, pomimo, że pierwsze oficjalne wzmianki na jego temat pojawiają się zaledwie kilka wieków temu, a konkretnie można znaleźć je w dokumencie pochodzącym z XVII wieku, przechowywanym aktualnie w ratuszu miejskim w Nizza Monferrato.

Chronologicznie rzecz biorąc Barbera pojawia się po raz pierwszy w literaturze, ale bez wymieniania nazwy, u Pawła Diakona. Kronikarz miał mieć na myśli właśnie wino wytwarzane z tego szczepu opisując podstęp, jakiego użyli podczas bitwy pod Refrancore w 663 roku Longobardowie, aby pokonać Franków. Według tej opowieści wódz Longobardów Grimaldo miał nakazać swoim wojskom napełnienie amfor winem z tutejszych piwnic, a następnie rozstawienie ich w różnych miejscach na polu bitwy. Frankowie szybko opróżnili zawartość amfor i w rezultacie przegrali bitwę.

Dziś wino Barbera stanowi około 50% całej produkcji winnej region Piemontu. Zapytani o wino piemonckie, bez namysłu odpowiadamy: Barbera.Consorzio Tutela Vini d'Asti e Monferrato
 
Via Morelli ,15
14100 Asti (AT)
WŁOCHY
 
telefon: (+39) 0141/598998
faks: (+39) 0141/598984
e-mail: consorziobarbera@libero.it