Boca

BOCA  (DOC)

Wino Boca to jeden z rzadkich klejnotów piemonckiej enologii, ponieważ jego produkcja nigdy nie była prowadzona na szeroką skalę. Boca ma długą historię i już od stuleci jest znane poza swymi naturalnymi granicami. W historii obszaru Novary odnajdujemy niezliczone dowody, świadczące o reputacji tego wina, między innymi wielokrotnie pojawiają się wzmianki o dużych dostawach wina Boca dla armii hiszpańskiej, która okupowała rejony Mediolanu.           

 

Wyjątkowy charakter gleby w winnicach położonych na wzgórzach obszaru Boca i Maggiora, nie tylko zapewnia idealne środowisko dla starej odmiany Nebbiolo, ale także gwarantuje odpowiednie warunki wzrostu dwóm innym szczepom typowym dla tego pagórkowatego terenu, które stanowią idealne dopełnienie dla szczepu Nebbiolo. Są to odmiany Bonarda Novarese oraz Vespolina, które pojawiły się na tym obszarze dopiero przed kilkoma wiekami.

 

Wśród plantatorów winorośli w Boca był między innymi architekt Alessandro Antonelli, twórca turyńskiej Mole Antonelliana. Antonelli ulepszył metody uprawy, wprowadzając nowsze i lepsze techniki, między innymi system prowadzenia winorośli, polegający na rozpięciu pędów krzewu w kwadracie, na czterech podporach, znany pod nazwą “a quadretti maggiorino”.

 

Prestiż wina rósł w pierwszym tysiącleciu wraz z rozprzestrzenianiem się religii chrześcijańskiej, ze względu na fakt wykorzystywania go podczas liturgii. W rejonie Novary uprawą winorośli zajmowali się często mnichowie z różnych opactw.

 

W XVIII wieku kanonik Gaetano Perrucconi, zarządca win Biskupa Novary, przeniósł do obszaru Maggiora produkcję z kilku starych gospodarstw, które należały do niego w Castello San Lorenzo. Obecnie potomkowie kanonika utrzymują standardy jakości ustanowione przez swego przodka, a wizerunek księdza, pojawiający się na etykiecie produkowanego przez nich wina Boca stanowi najlepszą gwarancję tej jakości.