Carmignano

Jakiś czas temu grupa winiarzy z miejscowości Carmignano i Poggio a Caiano (prowincja Florencji) zwróciła się o możliwość rezygnacji z nazwy „Chianti" dla produkowanego przez siebie wina i uzyskania nazwy pochodzenia „Carmignano”. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie w 1975 roku. Od tego czasu obowiązuje nowa specyfikacja produkcji.

Pierwsze wzmianki dotyczące wina Carmignano pochodzą z XIV wieku. Istnieje nawet zapis z 1369 roku, z którego wynika, że wino to w owych czasach było czterokrotnie droższe od innych win dostępnych na rynku. W 1716 roku Kosma III Medyceusz, wielki książę Toskanii, wydał dekret regulujący zasady produkcji wina, kontroli całego łańcucha produkcyjnego, łącznie z etapem sprzedaży, jak również określający środki przeciwdziałania fałszowaniu wina. Nad przestrzeganiem powyższych przepisów miała czuwać nowo utworzona Congregazione di Vigilanza. Bez wątpienia była to pierwsza we Włoszech specyfikacja produkcji wina. Dwa i pół wieku później ponownie sięgnięto do tego dokumentu, aby ustalić ramy dla nowego Carmignano oraz wskrzesić „Kongregację” dla celów ochrony i promowania starej nazwy pochodzenia „Carmignano" na obszarach określonych w dekrecie z 1716 roku.

W statucie Kongregacji obejmującym 35 artykułów szczególny nacisk położono na kwestie związane z kontrolą upraw winorośli, jak również kontrolą jakości winogron podczas zbioru oraz moszczu i wina w winnicach przed butelkowaniem.

Consorzio Tutela Vini di Carmignano
 
c/o Assoc. Turistico Proloco
Piazza Vittorio Emanuele II, 1
59015 Carmignano (PR)
WŁOCHY

telefon: (+39) 055/8712468
faks: (+39) 055/8711455
e-mail: proloco.carmignano@po-net.prato.it