Colli di Faenza

Faenza to miasto o starożytnych korzeniach, bogate w zabytki i dzieła sztuki. W epoce odrodzenia zyskało sławę jako czołowy ośrodek produkcji majoliki. Dla określenia tego specyficznego rodzaju ceramiki w wielu językach używa się nazwy pochodzącej właśnie od tej włoskiej miejscowości: „fajans” w języku polskim, „faiance" we francuskim, czy „faience" po angielsku.

Przez wiele stuleci w okolicznych winnicach wytwarzano wino, które podobnie jak inne wina z tych okolic, było dobre, ale brakowało mu wyróżniającej się osobowości. Pod koniec lat siedemdziesiątych, grupa zagranicznych winiarzy, przyciągnięta bardziej pięknem okolic, niż potencjałem okolicznych winnic, postanowiła się tutaj osiedlić na stałe. Wraz z ich przybyciem wprowadzono do uprawy nowe gatunki winorośli oraz udoskonalono technikę produkcji wina. Sukces był natychmiastowy, a produkowane przez przyjezdnych wina zdobyły sobie powszechne uznanie.

Miejscowi plantatorzy, zazdrośnie patrząc na wyniki poczynań swoich kolegów z zagranicy, postanowili wprowadzić gruntowne zmiany w swoich winnicach, deklarując swą otwartość na wszelkie innowacyjne rozwiązania. Ich wysiłki zostały nagrodzone w 1997 roku, w którym została powołana do życia apelacja Colli di Faenza DOC. Najważniejsze wina objęte tą apelacją to Rosso Riserva oraz Sangiovese Riserva, które z powodzeniem konkurują z najbardziej renomowanymi gatunkami czerwonego wina we Włoszech.