Colli Perugini

Rejon produkcji win Colli Perugini rozciąga się na południe od Perugii, na prawym brzegu Tybru, pośród wzgórz środkowej Umbrii. Powołanie do życia w 1982 roku apelacji DOC okazało się bodźcem do szybkiej przebudowy tutejszych winnic. Szczególną uwagę poświęcono kwestii specjalizacji uprawy oraz doborowi odmian, co miało na celu uzyskanie jak najwyższej jakości produktu końcowego.

Warunki terenowe i klimatyczne występujące w okolicy, jak również ekspozycja na światło słoneczne sprzyjają bujnemu rozwojowi winorośli. Do głównych odmian czerwonych uprawianych na tym obszarze, obok Montepulciano, należą również Ciliegiolo, Barbera, Cabernet i Merlot. Pośród białych odmian winorośli wymienić należy przede wszystkim Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti, Grechetto, Chardonnay i Pinot Grigio.

Z punktu widzenia historii uprawy winnej latorośli, na uwagę zasługuje fakt występowania w rejonie Colli Perugini starych odmian autochtonicznych, takich, jak: Mostiola, Tintarolo, Pecorina i Lupeccio. Fakt, że tereny wzgórz środkowej Umbrii są szczególnie predysponowane do uprawy winorośli został oficjalnie potwierdzony przez liczną grupę ekspertów, którzy zwrócili uwagę na podobieństwo składu glebowego tych ziem i gleb Szampanii, w szczególności rejonu Epernay.