Collio Goriziano lub Collio

Od niepamiętnych czasów ludność zamieszkująca rejon Gorizii zajmowała się uprawą winorośli. Rozwijające się na tych terenach przez stulecia winiarstwo z czasem stało się jedną z głównych sił napędowych miejscowej gospodarki.

Już starożytni Grecy pisali o niejakim Adriano, w którym historycy rozpoznają wino wytwarzane w rejonie Gorizii.

O wiele więcej informacji dotyczących miejscowego wina zachowało się z czasów Średniowiecza. W jednym z listów, Kasjodor określa regiony Veneto, Gorizia i Istria jako hojnie obdarowane przez naturę. Opisując Istrię, opowiada o terenach obfitujących w winnice i sady owocowe.

Słowo Collio oznaczające wzgórze od zawsze używane było w odniesieniu do wina wytwarzanego w winnicach na wzgórzach otaczających Gorizię.

Wzgórza uformowały się w okresie eocenu. Od tego czasu postępująca erozja i działalność człowieka ostatecznie ukształtowały krajobraz, nadając mu aktualny kształt.

Dwie apelacje DOC, tj. Collio Goriziano i Colli Orientali del Friuli oddziela od siebie na mapie tylko granica administracyjna, cienka linia na pograniczu prowincji Udine i Gorizia. Na obydwu obszarach przeważają margle i piaskowce i panują podobne warunki klimatyczne.

Consorzio Tutela Vini Collio
 
Via Gramsci, 2 - 4
34071 Cormons (GO)
WŁOCHY
 
telefon: (+39) 0481/630303
faks: (+39) 0481/630660
e-mail: info@collio.it
 
strona internetowa:
www.collio.it