Fara

Wzgórza w pobliżu miast Novara i Vercelli, a szczególnie wyżyny na prawo od rzeki i doliny Sesia, stanowią rejon, w którym produkowane jest wino Fara. Gmina Fara, od której pochodzi nazwa wina oraz gmina Briona to największe ośrodki uprawy winorośli i produkcji winiarskiej na tym terenie. W prowincjach Novara i Vercelli powołano do życia aż siedem różnych apelacji DOC. Wszystkie wina DOC wytwarzane są ze szczepu Nebbiolo i z tej też przyczyny przyjęło się również stosować dla nich nazwę Nebbiolo z Północy. Nebbiolo stanowi także podstawę wina Fara. Skład tego doskonałego wina uzupełniają jeszcze odmiany Bonarda Novarese i Vespolina.


Winnice i wino Fara możemy podziwiać na freskach w romańskim kościele Św. Piotra w mieście Fara. Skromne, choć pełne uroku, lokalne malowidła, o większej wartości dokumentalnej niż artystycznej, świadczą o tym, że Fara było wysoko cenione już w Średniowieczu. Niewątpliwie, tak jak w przypadku innych win, kościół miał decydujący wpływ na wzrost produkcji winiarskiej. Opaci, biskupi i możni traktowali zawsze uprawę winorośli jako swój obowiązek, nie tylko ze względu na potrzeby liturgii, ale również z powodów ekonomicznych, ponieważ sprzedaż wina stanowiła jedno z najpewniejszych źródeł dochodu pod postacią poboru cła i podatku od sprzedaży detalicznej.


Pomimo długiej i świetnej historii wina Fara, pozostaje ono jedynie małym klejnotem piemonckiego winiarstwa, ponieważ z powodu ograniczonej produkcji i niewielkiego areału winnic w porównaniu z całym obszarem upraw winorośli w Piemoncie, nie było ono nigdy wytwarzane na większą skalę.