Friuli Grave

Friuli Grave (DOC)

Ścieranie się alpejskich grani, powstałych w wyniku zderzenia europejskiej i afrykańskiej płyty tektonicznej, doprowadziło do powstania krajobrazu morenowego, u którego stóp, na przestrzeni tysiącleci, erozja lodowcowa i rzeczna osadziły żwir i piasek. Właśnie z takiego materiału składa się, w przeważającej mierze, równina friulijska.           

 

Nizina wypełniona naniesionymi przez rzekę kamieniami - określana w lokalnym dialekcie terminem Grave, który oznacza mieszaninę piasku i żwiru - ciągnie się od granicy regionów Wenecja Euganejska i Friuli-Wenecja Julijska aż po Colli Orientali, wzdłuż dorzecza rzeki Isonzo.

 

Równina ta gości dwie apelacje Denominazione di Origine Controllata. Oznaczenie jednej z nich pochodzi właśnie od nazwy Grave del Friuli, natomiast oznaczenie drugiej nawiązuje do nazwy rzeki - Isonzo.

 

Na tych terenach uprawiane są wszystkie podstawowe odmiany winorośli charakterystyczne dla tamtego regionu, na czele z Merlot, obok którego występują także Tocai friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Refosco i Verduzzo friulano.

 

Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave

Via Oberdan, 26

33170 Pordenone (PN)

WŁOCHY

telefon: (+39) 0434/523654

faks: (+39) 0434/21530

e-mail: docgrave@docfriuligrave.com

strona internetowa: www.docfriuligrave.com