Molise

Molise  (DOC)

Molise – podobnie jak większość regionów centralnych Włoch – wiele ze swych tradycji uprawy winorośli zawdzięcza Etruskom, którzy jako pierwsi zasadzili tu winną latorośl w VIII i VII wieku p.n.e. Im też należy przypisać wykorzystywanie wiązów jako podpór pod pnącza winorośli. W IV wieku p.n.e. rosła tu bardzo słodka odmiana winorośli zwana Apianae, podobna do Moscato. Polybios z Megalopolis - grecki historyk, żyjący w II wieku p.n.e. - opisując historię Hannibala wychwala wino produkowane w tutejszych winnicach, które wychodzą na wybrzeże morza Adriatyckiego. Wedle jego słów, wino to odegrało olbrzymią rolę w zaleczeniu ran odniesionych przez żołnierzy i w przygotowaniu ich do kolejnych zmagań. 

 

Fakt, że wino stanowiło ważną część lokalnej gospodarki potwierdza także olbrzymia liczba amfor, dzbanów i monet zachowanych w muzeum archeologicznym w Samnium, na których przedstawiono sceny związane z uprawą winorośli. Pasmo zniszczeń, które dotknęło te tereny w późniejszych czasach nieomal doprowadziło do zahamowania tej działalności, a naprawa wyrządzonych szkód była powolna i trudna. Olbrzymie spustoszenie wyrządziła dodatkowo epidemia filoksery w XIX wieku, której zgubne skutki przetrwały przez wiele dziesięcioleci.

 

Obecnie większość przemysłu winiarskiego w regionie opiera się na tradycyjnych winnicach, które liczą sobie ponad 30 lat, choć ostatnio pojawiły się próby ich zmodernizowania i podniesienia jakości tutejszych win. Dzięki wysiłkom podjętym przez kilku prywatnych producentów, przemysł enologiczny w Molise rozpoczął proces uzdrawiania, ukoronowany ustanowieniem w 1998 roku apelacji Molise DOC. W specyfikacji produkcji określono nowoczesne i śmiałe zasady, które łączą innowację z tradycją, umożliwiając produkcję win wysokiej jakości.