Montecarlo

U stóp starej fortecy wzniesionej na wzgórzach oddzielających dolinę Val di Nievole od równiny Piana di Lucca, znajduje się niewielka miejscowość Montecarlo. Tutaj znaleźli swoje schronienie zwolennicy cesarza gibellini walczący z propapieskim stronnictwem gwelfów, pod wodzą Florencji. Chociaż miejscowość została założona w celach obronnych, w czasach, w których Italią raz po raz wstrząsały wojny, dzisiaj jest prawdziwą oazą spokoju. To tutaj, pośród ciągnącej się aż po sam horyzont zieleni gajów oliwnych i winnic wytwarzane jest wino Montecarlo.

Montecarlo to wino o długich tradycjach, którego początki sięgają jeszcze czasów rzymskich. Wzmianki na temat jego doskonałej jakości odnajdujemy w dokumentach datowanych na długo przed rokiem 1000. W czasach rozkwitu gmin, winiarstwo na tych terenach było już doskonale rozwinięte, a wina z okolic Montecarlo osiągały najwyższe ceny na regionalnym rynku. We Florencji, która stanowiła główny rynek zbytu, cena wina przekraczała ceny takich gatunków jak Trebbiano, białe gatunki Chianti, czy wina z Val di Greve. Jak potwierdzają liczne przekazy historyczne, wino przez stulecia cieszyło podniebienia najmożniejszych tego świata. Jednym z jego miłośników miał być papież Paweł III Farnese, na co wskazują zapiski nadwornego zarządcy papieskich piwnic z okresu jego pontyfikatu. Z jeszcze wcześniejszych wzmianek historycznych dowiadujemy się o innym papieżu, który szczególnie upodobał sobie wina z Montecarlo. To Grzegorz XIII, który wraz ze swą świtą gościł w tych stronach w 1408 roku. Jeden z towarzyszących mu kardynałów, Giovanni Dominici di San Sisto z Ragusy, cieszący się opinią wybitnego znawcy i konesera, urzeczony smakiem lokalnego wina, miał skosztować go w tak dużych ilościach, że zapomniał nawet o swoim kardynalskim pierścieniu, pozostawiając go na biesiadnym stole.

Dzisiaj Montecarlo, kontynuuje swoją chlubną tradycję i nadal uznawane jest za jedną z najcenniejszych perełek toskańskiego winiarstwa.

Consorzio Vini Doc Montecarlo
 
Palazzo Agricoltura, Borgo Giannotti
55100 Lucca (LU)
WŁOCHY
 
telefon: (+39) 0583/33174
faks: (+39) 0583/331178