Morellino di Scansano

Słynące z doskonałej jakości wina ze Scansano są już znane od ponad stu lat. W wydanym w 1884 roku opracowaniu poświęconym rozwojowi rolnictwa, przemysłu i handlu, Giacomo Barabino napisał: „wina z okolic Magliano, Pereta i Scansano są naprawdę wyborne i tylko nieliczne mogą się z nimi równać pod względem jakości ....".

Idealne warunki glebowe i klimatyczne przez wieki sprzyjały rozwojowi winiarstwa w tej okolicy. Już w średniowieczu feudałowie dostrzegali konieczność przeznaczenia części terenów pod uprawę winorośli, która dzięki odpowiednim przepisom, otoczona była szczególną opieką ze strony miast.

W statucie Scansano, przewidziano karę pieniężną (dwa carlini ) za ewentualne szkody wyrządzone w winnicach przez zwierzęta gospodarskie. Według oficjalnych danych, już w 1812 roku w okolicach Scansano produkowano aż 5.540 hektolitrów wina, z czego znaczna część była klasyfikowana jako wino „najwyższej jakości”.

Na przestrzeni ostatnich kilku dekad obserwuje się daleko idącą specjalizację winiarstwa na tym obszarze i ciągłe doskonalenie technik produkcji, co zaowocowało powołaniem do życia w 1978 roku apelacji DOC (Denominazione di Origine Controllata), w 2006 roku podniesionej do rangi DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Te dwa fakty to ukoronowanie wieloletnich prac nad rozwojem wina i formalne uznanie dla parametrów fizyko-chemicznych i właściwości organoleptycznych Morellino di Scansano.

Consorzio Tutela Vino Morellino di Scansano

Via Marconi, 23
58054 Scansano (GR)
WŁOCHY

telefon: (+39) 0564/507710
faks: (+39) 0564/507710
e-mail:
consorziomorellino@libero.it