Oltrepo Pavese

Oltrepo Pavese (DOC)

Wzgórza Oltrepò Pavese rozciągają się wzdłuż prawego brzegu rzeki Pad i otoczone są prowincjami Alessandria, Genua i Piacenza. Winiarstwo praktykuje się w Oltrepò Pavese od co najmniej 3 tysięcy lat, o czym świadczy odnaleziony na tym terenie fragment piaskowca, z odciśniętym na nim śladem grona owoców.

Handel winami pochodzącymi z Oltrepò kwitł już na pewno w średniowieczu. Ładowane na ogromne łodzie wino spławiano w dół rzekami Pad i Ticino, aż na rynek w Pawii. Dostawy organizowali mnisi, którzy nadzorowali także rozładunek i magazynowali wino w klasztorach położonych na terenie miasta.

Z Pawii duża część ładunków była następnie kierowana do Mediolanu, stanowiącego wówczas ośrodek największej konsumpcji. Średniowieczni kronikarze donoszą, że w 1288 roku na raz wjeżdżało do Mediolanu aż 6 tysięcy wozów z winem. Szacuje się, że taka dostawa musiała liczyć około trzech milionów litrów.

By powstrzymać niepohamowane spożycie wina w Mediolanie władze miasta wydały w 1263 roku edykt, który zabraniał „handlu winem z wyjątkiem dwóch godzin dziennie, godzinę przed i godzinę po tym, jak na wieży miejskiej rozbrzmiewa dźwięk dzwonu ... by ukrócić bójki, jakie wywiązują się na skutek rozpasanego picia wina w karczmach."

Całą pokaźną produkcję wina w Oltrepò reguluje obecnie jedna tylko specyfikacja, która obejmuje aż 20 różnych odmian.

 

Consorzio Tutela Oltrepň Pavese

Piazza Vittorio Veneto, 24

27043 Broni (PV)

WŁOCHY

telefon: (+39) 0385/250261

faks: (+39) 0385/54339

e-mail: info@vinoltrepo.it

strona internetowa: www.vinoltrepo.it