Ruché di Castagnole Monferrato

Ruché di Castagnole Monferrato (DOC)

Początki tego wina sięgają czasów odległych, ale dokładną datę trudno ustalić, ponieważ nie zachowały się praktycznie żadne pisane źródła historyczne. Jego dzieje można odtwarzać wyłącznie w oparciu o przekazy ustne, mówiące o występowaniu na tym terenie odmiany o tej nazwie, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Niemal pewne jest, że miejscem pierwotnego pochodzenia tego szczepu są wzgórza leżące na północny zachód od Asti. Miejsce to, znane wówczas jako Castagnolis Casalensis, należy dziś do obszaru gminy Castagnole Monferrato.

Jeśli chodzi o pochodzenie nazwy Ruché, najpowszechniej sądzi się, że jest ona związana ze słowem roncet, które w lokalnym dialekcie oznacza rodzaj choroby wirusowej, na którą odmiana ta jest bardziej odporna w porównaniu z innymi uprawianymi na tym terenie szczepami, szczególnie Barbera i Grignolino.

Ruché wyraźnie różni się od innych odmian piemonckich, ze względu na cechy i oryginalność wina, jakie się z niej uzyskuje. Jedynym regionalnym produktem, do którego można je porównać, jest Brachetto, choć z ampelograficznego punktu widzenia różnice między nimi są znaczące. Najlepiej odmiana ta przyjmuje się na wapiennych glebach, suchych i dobrze nasłonecznionych. Takie właśnie warunki panują w rejonie Castagnole Monferrato, poza którym szczep ten nie jest uprawiany nigdzie indziej. Roczna produkcja wina Ruché, które dawniej w całości wypijane było przez okolicznych mieszkańców, jest wciąż niewielka, choć stale rośnie. Udział w tej tendencji ma z pewnością niedawno utworzona dla tego wina apelacja DOC.

 

Consorzio Tutela Vini d'Asti e Monferrato

Via Morelli ,15

14100 Asti (AT)

WŁOCHY

telefon: (+39) 0141/598998

faks: (+39) 0141/598984

e-mail: consorziobarbera@libero.it