Sizzano

Sizzano to wino, które pijali i o którym wspominali możni tego świata. Jednym z jego miłośników był pierwszy włoski premier Camillo Benso hrabia di Cavour. Pełne uznania słowa pod adresem wina odnajdziemy w liście premiera z 1845 roku adresowanym do senatora Giacomo Giovanetti. Cavour porównuje Sizzano do najlepszych win francuskich ze względu na jego delikatność i wspaniały bukiet.

Produkcja Sizzano ma wielowiekowe tradycje. Rozwój uprawy winorośli i upowszechnienie najlepszych technik winifikacji rejon Sizzano zawdzięcza w dużej mierze Benedyktynom z opactwa San Nazario, które do dziś dnia dumnie wznosi się na południe od miejscowości Sesia. W kolejnych stuleciach winnice położone w Sizzano nie raz zmieniały właściciela. Od XIV wieku należały one do braci z zakonu Ordine degli Umiliati, którzy osiedlili się w klasztorze San Clemente, na wzgórzu górującym nad miastem Sizzano. W późniejszym okresie ziemie w tym rejonie przechodziły z rąk do rąk tutejszych rodzin szlacheckich.

Powołanie do życia w 1969 roku apelacji DOC stanowiło nowy, pozytywny impuls dla producentów Sizzano.