Terratico di Bibbona

Bibbona to niewielkie miasteczko położone w Toskanii, nieopodal Livorno. Odnalezione pierwsze ślady ludzkich siedlisk na tym terenie pochodzą z epoki brązu. Pośród licznie obecnych tutaj stanowisk archeologicznych na szczególną uwagę zasługuje pochodzący z VI wieku p.n.e. grobowiec tolosowy. W wiekach średnich  Bibbona przeżywała prawdziwy rozkwit, wzniesione zostały liczne zamki i twierdze. Miejscowość jako ważny punkt strategiczny toskańskiego wybrzeża Maremma stała się przedmiotem rywalizacji pomiędzy pobliskimi, potężnymi miastami: Pizą, Volterrą i Florencją.

Około roku 1000 większa cześć terytorium miasta znalazła się w rękach hrabiów Della Gherardesca, którzy byli już posiadaczami rozległych ziem w Toskanii. Niedługo potem Bibbona stała się niezależną gminą wchodzącą w skład Republiki Pizy, aby w 1406 roku przejść pod panowanie Florencji.

Kolejne lata to jeden z pomyślniejszych okresów w historii Bibbony. Rozkwit miasta został jednak zahamowany w 1549 roku, kiedy należące do gminy ziemie zostały przekazane żonie władcy Toskanii Cosimo I de’ Medici. Rolnicy zostali jednocześnie zobowiązani do uiszczania czynszu z tytułu ich dzierżawy, zwanego tutaj terratico od włoskiego słowa terra oznaczającego ziemię.

W 2006 roku powołano do życia apelację DOC obejmującą wina wytwarzane na obszarach skupionych wokół następujących miast: Bibbona, Cecina, Collesalvetti i Rossignano. Wina, którym przysługuje prawo do posługiwania się apelacją produkowane są zarówno z miejscowych odmian, takich jak: Sangiovese czy Vermentino, jak i szczepów zagranicznych, wśród których wymienić należy przede wszystkim takie odmiany, jak Merlot, Cabernet i Chardonnay. Te ostatnie zagraniczne odmiany stały się przedmiotem prowadzonych od ponad stu lat eksperymentów, które doprowadziły do stworzenia przez grupę winiarzy rewolucyjnej klasy win określanych dzisiaj jako „supertoskany” od angielskiego terminu "Super Tuscan".