Trentino

Uprawa winorośli i produkcja wina w regionie Trydent-Górna Adyga ma wielowiekową tradycję, szacowaną na ok. 3000 lat. Jej początki związane są z Ilirami, którzy przyjechali tutaj aż z Grecji, zatrzymując się po drodze w pobliskiej Ligurii.

Kontynuatorami dzieła Ilirów były plemiona retyckie, znane w świecie starożytnym z produkcji wybornego wina, wychwalanego w czasach rzymskich przez takich pisarzy, jak Strabon, Wergiliusz i Swetoniusz. Średniowiecze to okres, w którym w dużej mierze za sprawą osiedlających się w tym rejonie mnichów, winiarstwo przeżywa po raz kolejny okres prawdziwego rozkwitu. W XII wieku pojawiły się pierwsze uregulowania dotyczące zbiorów winogron, natomiast słynny Statut Trydentu wprowadził ograniczenia dotyczące importu wina z najbliższych okolic. W 1372 roku winiarze z Bolzano i Trydentu rozpoczęli między sobą walkę o uzyskanie wyłączności na eksport wina do krajów północnej Europy. Spór udało się wreszcie rozstrzygnąć na zasadzie kompromisu dopiero 200 lat później.

Najcenniejszym świadectwem historycznym dotyczącym win z regionu Trydentu, są materiały, jakie pozostawił po sobie znany historyk zajmujący się przede wszystkim historią Soboru Trydenckiego - Michelangelo Mariani. W opublikowanych przez niego dokumentach można znaleźć szczegółowe opisy win wytwarzanych w regionie w XVI i XVII stuleciu. W dużej mierze opisy te do dziś dnia pozostają nadal aktualne. Mariani zauważył jedną istotną prawidłowość cechującą winiarstwo i winiarzy na tych ziemiach: „wytwarzają swoje wina w sposób naturalny, bez dodawania jakichkolwiek środków, mających na celu poprawę ich właściwości."

Powołana do życia apelacja DOC dla win z prowincji Trydentu obejmuje wyjątkowo szeroką gamę produktów.