Valle d'Aosta

Winorośl była uprawiana w Val d’Aosta już za czasów rzymskich lub jeszcze wcześniej, jeśli wierzyć różnym legendom. Wedle niektórych podań Salassowie, którzy przybyli tutaj przed Rzymianami, przyciągnięci strategicznym znaczeniem regionu, mieli zakładać na tych ziemiach pierwsze winnice, w których produkowali własne wina.

Natomiast faktem potwierdzonym historycznie jest powstanie zamieszkałej w dolinie ludności, stłumionej przez rzymskie legiony w 23 r.p.n.e. Zwycięzcy chcąc uczcić swój sukces splądrowali tutejsze piwnice zabierając ze sobą całe zgromadzone w nich wino. Czasy prawdziwej świetności wina z Val d’Aosta przypadają jednak dopiero na okres Średniowiecza. Wino nie tylko znane było daleko poza granicami regionu, ale również zostało niejako „namaszczone” poprzez jego powszechne wykorzystywanie do celów liturgicznych. Ponadto, co potwierdzają liczne przekazy z tego okresu, używane było również w obrzędach egzorcyzmu.

Położenie geograficzne doliny i jej ukształtowanie sprawiają, że najzimniejsze wiatry albo nie docierają tu wcale, albo przechodzą bokiem. Taki mikroklimat jest szczególnie dogodny dla uprawy winorośli, która przez wieki rozwijała się na tych terenach. W drugiej połowie XIX wieku epidemia filoksery dosłownie zdziesiątkowała tutejsze winnice. Chociaż zniszczenia okazały się ogromne, plaga nie dotknęła 100% upraw. Winnice powoli udało się odbudować, doprowadzając do ich ponownego rozkwitu. Jedynym trwałym śladem, jaki pozostawiła po sobie filoksera, było wyginięcie niektórych odmian winorośli.

Donnaz to pierwsze wino z tych okolic, któremu udało się uzyskać w 1971 roku rangę DOC. Rok później ten sam zaszczyt przypadł w udziale Enfer d'Arvier. W związku z długą kolejką, jaka wytworzyła się tutaj wśród win oczekujących na swoją własną apelację DOC, w 1985 roku postanowiono zawiesić wszelkie procedury w tej kwestii i ustalono, że wszystkie jakościowe wina z tej doliny występować będą pod wspólną apelacją Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste. Dla rozróżnienia poszczególnych win, zaraz za nazwą regionu pojawia się nazwa szczepu winnego, z którego dane wino jest wytwarzane[1] lub nazwa obszaru jego produkcji.[1] niepotrzebny przecinek