Vini del Piave lub Piave

Obszar produkcji win objętych apelacją Piave DOC zajmuje rozległe tereny równinne ograniczone od południa przez morze a na północnym zachodzie przez wzgórza Conegliano i Montello. Przez równinę obejmującą tereny dwóch prowincji, tj. Treviso i Wenecji, przepływa rzeka Piave, od której apelacja wzięła swoją nazwę. Przeważające na tych terenach gleby osadowe sprzyjają uprawie winorośli, zapewniając plantatorom obfite i regularne zbiory.

Powszechnie przyjętym zwyczajem w tych okolicach, podobnie zresztą, jak w całym regionie Veneto było obsadzanie winnic, naprzemiennie ustawionymi w szpalery, różnymi odmianami winorośli. Ostatnimi czasy, powodowani koniecznością racjonalizacji produkcji, tutejsi plantatorzy zmuszeni byli do wprowadzenia radykalnych zmian w swoich winnicach, które z kolei pociągnęły za sobą zmianę całego profilu win wytwarzanych w rejonie Piave. Nowe podejście do uprawy winorośli zapoczątkowane zostało kilkadziesiąt lat temu, wraz z przestawieniem się na uprawy wyspecjalizowane, jednoodmianowe. Przy okazji odnowy winnic, miejscowi winiarze skupili się w szczególności na odmianie Merlot, która aktualnie wykorzystywana jest do produkcji większości win DOC tego rejonu. Następne w kolejności udziału w całkowitej produkcji win wysokojakościowych są szczepy Cabernet i Verduzzo. Na uwagę zasługują też odmiany takie jak Tocai Italico, Raboso, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Bianco i Pinot Nero. Choć areał ich uprawy w stosunku do wymienionych wcześniej szczepów wydaje się być mało znaczący, to odgrywają one istotną rolę jako doskonały materiał do eksperymentów i zachęcają do stosowania innowacyjnych metod i rozwiązań. 

 

Consorzio Tutela Vini del Piave

c/o CCIAA
Via Toniolo, 12
31100 Treviso (TV)
WŁOCHY

telefon: (+39) 0422/591277
faks: (+39) 0422/412625
e-mail: consorzio.piave@tv.camcom.it